Pioneer200-2-noego-repulogep-használati-jog

REPÜLŐGÉP HASZNÁLATI JOG

A business jet-ek világában régóta ismert fogalom, illetve szolgáltatás a timeshare, azaz a repülhető idő megosztása. Esetünkben azonban nem erről van szó, hanem egy repülőgép – történetesen kisrepülőgép – használatának átengedéséről. Még pontosabban arról, hogy a repülőgép tulajdonosa a használat jogát határozatlan időre átengedi (eladja) más személyeknek, jogi személyeknek. Különösen az utóbbi esetében érdekes a helyzet, azonban, ha a társadalmi előítélet sallangjaitól lecsupaszítva vizsgáljuk a tényeket, akkor egy bizonyos jog átruházása e gazdasági esemény tárgya.

Függetlenül attól, hogy egy repülőgépnek hány tulajdonosa, vagy használója van, a biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos felelősséget mindenképpen egy személyhez kell, illetve praktikus kötni. Ilyen tekintetben egyébként majdnem mindegy, hogy több tulajdonos megbízottja látja el ezeket a feladatokat, vagy egy tulajdonos – aki „törődik” a repülőgéppel – ruházza át a használat jogát más személyre, személyekre. Amíg azonban a tulajdoni hányad átruházásának kialakult gyakorlata van pl. a yachtok esetében, addig a repülőgépek résztulajdonának adásvételéről ez nem mondható el. Másrészt egy repülőgép részbeni használatára vonatkozó jog könnyebben kezelhető például egy társaság gazdálkodásában és könyveiben, mint a tulajdoni hányad. Minden tényt körülményt számba véve egy repülőgép több személy általi birtoklását, illetve használatát illetően, a legtisztább megoldásnak az tűnik, ha a repülőgépet egy személy vásárolja meg, átengedve aztán a jogokat a többi „társtulajdonosnak”, lényegesen leegyszerűsítve egyúttal az üzemeltetés problémakörét is.

Akárhogy is, de adóköteles forgalomról van szó mind a tulajdonrész, mind a használat jogának átruházásakor. Az Áfa természetesen esetünkben is csak olyan mértékben vonható le, amilyen mértékben az adott beszerzés a társaság üzleti céljait szolgálja. Ha és amennyiben valamely használója a repülőgépnek pl. sétarepüléseket bonyolít le (értékesít) saját időkeretének terhére, vagy például az ügyvezető – pilóta jogosításának birtokában – kizárólag üzleti utazásaira használja azt, úgy a tulajdoni hányad, illetve használati jog vételárának Áfa tartalma „visszaigényelhető”. Természetesen mindezt akként szükséges dokumentálni, hogy az történetesen egy NAV ellenőr számára is egyértelmű legyen, azaz, minden gazdasági eseménynek legyen meg az alapbizonylata, továbbá mindazon analitikus nyilvántartások, melyek a használat részleteit, üzleti célú hasznosulását egyértelműsítik.

Varga István                     
adószakértő

Scroll to Top
Scroll to Top